Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

Meldingen

Rekeningresultaat 2015 Veiligheidsregio

36 v

Bluswatervoorzieningen

60 v

Leges evenementen

25 v

Onderzoek markten

50 n

Totaal meldingen

71 v

Meldingen

Rekeningresultaat 2015 Veiligheidsregio
De Veiligheidsregio heeft 2015 afgesloten met een positief saldo en heeft besloten dit uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Nijmegen ontvangt € 36.000; dit is een incidenteel voordeel.

Bluswatervoozieningen
In de Zomernota is € 160.000 toegevoegd aan de begroting om het project ‘Bluswatervoorzieningen langs het spoor’ af te maken; we hebben echter niet meer dan € 100.000 nodig; dit is een incidenteel voordeel van € 60.000.

Leges evenementen
Dankzij het grote aantal evenementen ontvangen we in 2016 ongeveer € 25.000 meer leges dan begroot; dit is een incidenteel voordeel.

Onderzoek markten
Voor het onderzoek naar de markten is een extern bureau ingeschakeld; de kosten waren niet begroot en worden geschat op € 50.000; dit is een incidenteel nadeel.