Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Financiële afwijkingen

We zien dit jaar een toename van de grotere bouwaanvragen (met een bouwsom van boven de € 500.000) die bij de zomernota niet was voorzien. Op dit moment kunnen we nog niet goed kwantificeren in welke mate deze hogere verwachte bouwleges zich vertalen in een positief resultaat. Dit komt door verwachte extra personele kosten die samenhangen met deze toename en omdat de ODRN sinds dit jaar werkt met productfinanciering, zie ook de winstwaarschuwingen hieronder en de toelichting bij verbonden partijen.