Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Parkeergelden en boetes foutparkeren
De parkeeropbrengsten en boetes voor foutparkeren zijn sterk onderhevig aan seizoens- en weersinvloeden. Zeker in het najaar en de winter vertonen de opbrengsten doorgaans een grillig beeld en zijn daardoor moeilijk te prognosticeren. Tot en met september zien we lagere opbrengsten die bij extrapolatie naar het einde van het jaar lager gaan uitvallen dan begroot. Wij stellen dan ook voor om hiervoor een winstwaarschuwing op te nemen van € 0,2 mln.