Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Winstwaarschuwing

Juridische kosten
In 2015 is het pand aan de Havenweg 2 (Slachthuis) aangekocht. De lasten en baten van deze aankoop worden ten laste van het product strategische gronden gebracht. Door de hoge juridische kosten kan hier over 2016 een tekort ontstaan van ongeveer € 500.000. Dit tekort kan nog worden teruggebracht door verkopen van overige strategische gronden zoals het Julianaplein en de Wolfkuilseweg.