Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Onderzoek markt
Er loopt een onderzoek naar onregelmatigheden op de markt. Mogelijk vloeien hier financiële effecten voor het lopende jaar uit voort. We komen hier op terug bij de Stadsrekening 2016.

Exploitatietekort SW
Op basis van de 2e kwartaalrapportage van 2016 van het Werkbedrijf bedraagt het Nijmeegse aandeel in het verwachte tekort van het lopende jaar € 1,9 mln. (SW-deel van het Werkbedrijf).

Liquidatie Breed
Mogelijk leidt de liquidatie van de GR Breed tot een eenmalig voordeel van € 1,0 mln. De liquidatie zal naar verwachting per 1 januari 2017 zijn afgerond.