Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Exploitatietekort SW-bedrijf
In de Zomernota 2016 is aangegeven, dat binnen het product Werk een risico op een tekort bij het SW-deel van het Werkbedrijf bestaat van mogelijk € 1,3 mln. in 2016 en € 350.000 in 2017. Dit bedrag kan hoger worden (tegenvaller) als het Werkbedrijf er niet in slaagt om de gewenste verlaging van ziekteverzuim en verhoging van toegevoegde waarde per SW-medewerker te realiseren. Op basis van de 2e kwartaalrapportage van 2016 van het Werkbedrijf bedraagt het Nijmeegse aandeel in het verwachte tekort van het lopende jaar € 1,9 mln.

Liquidatie Breed
De activiteiten van het SW-bedrijf worden per 1 januari 2016 uitgevoerd binnen de Modulaire
Gemeenschappelijke Regeling. De GR Breed bestaat echter nog wel, maar is in liquidatie. Deze liquidatie is naar verwachting per 1 januari 2017 afgerond, mogelijk vloeit hier een eenmalig voordeel van € 1,0 mln. uit voort.