Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

Meldingen

Afwikkeling NSL-projecten

150 v

Meldingen, budget neutraal

Bodemsanering; baten

200 v

Bodemsanering; lasten

200 n

Totaal meldingen

150 v

Meldingen

Afwikkeling NSL-projecten
Er zal voor NSL-projecten (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) bij de subsidieafwikkeling een lagere declaratie worden ingediend dan oorspronkelijk geschat. Door de voorwaarde van cofinanciering, betekent een lagere declaratie dat er ook een lagere cofinanciering van de gemeente nodig is. De gereserveerde middelen voor cofinanciering van NSL-projecten kunnen vrijvallen.

Meldingen, budget neutraal

Bodemsanering Derde van Hezewijkstraat, bedrijfsperceel Lavo
Met Lavo is een overeenkomst aangegaan waardoor de gemeente de sanering en risico’s van de grondwaterverontreiniging op zich heeft genomen (B&W d.d. 12.07.2016). De recent ontvangen bijdrage van Lavo (€ 83.000) en een ontvangen rijksbijdrage (€ 117.000) benodigd voor de bodemsanering voegen we toe aan de bestemmingsreserve DUB. De meerjarige financiële effecten op de lasten en baten zullen we verwerken bij de Zomernota 2017.