Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Aardgastaxi's
We voorzien een nadeel vanwege een terugbetaling aan de Stadsregio van subsidievoorschotten op aardgastaxi’s (een NSL-project) van ongeveer € 38.000. De Stadsregio lijkt niet akkoord te willen gaan met de opgave van de gereden kilometers. We zijn nog in gesprek met de Stadsregio over een oplossing.