Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Financiële tabel

Bedragen * €1.000

2016

2017

2018

2019

2020

Meldingen

Referendum

64 v

Leges burgerzaken

42 n

Budgetoverheveling

Vernieuwing gemeentelijke Website

266 v

266 n

Totaal meldingen

288 v

266 n

Meldingen

Referendum

Voor het Referendum werd door het Rijk een bedrag van € 291.000 beschikbaar gesteld voor Nijmegen. Dit budget is niet volledig besteed. Door lagere kosten dan verwacht (materialen, porti en presentiegelden) valt € 64.000 hiervan vrij.

Leges burgerzaken

Van de te ontvangen leges in de periode oktober-december zijn nauwkeurige inschattingen gemaakt. Op dit moment verwachten we een nadeel van € 42.000. Eventuele afwijkingen hiervan zullen in de Stadsrekening naar voren komen.