Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Vernieuwing gemeentelijke Website
Voor het project 'Vernieuwing gemeentelijke Website' vragen wij een budgetoverheveling aan van € 266.000.
De voortgang van dit project heeft enige vertraging opgelopen doordat de overeenkomst (Aanbesteding vernieuwing en onderhoud CMS en Website) met de leverancier (Youwe) ontbonden werd door het niet leveren van het gewenste resultaat. Dit is de reden dat een groot deel van het budget niet meer uitgegeven wordt in 2016, maar wel in 2017. Door deze ontwikkelingen en ervaringen vindt er ook een verschuiving in het soort lasten plaats: van techniek richting menskracht.