Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Valkhofkwartier
Bij de zomernota 2016 is een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld om de muren van de Valkhofburcht aan te pakken. We gaan de historische gelaagdheid van het gebied, in relatie met de Bastei visualiseren. In 2016 zijn we gestart met de voorbereiding, maar de middelen worden in 2016 niet meer ingezet. We stellen voor om deze middelen over te hevelen naar 2017.