Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Armoedebeleid
In mei 2016 is een raadsvoorstel aangenomen m.b.t. de dekking van de kosten van de &pas uit de taakmutatie armoedebestrijding. Hiervoor is in 2016 en 2017 € 200.000 onttrokken aan de stelpost. Voor 2016 was dit bedrag € 125.000 te hoog en in 2017 € 125.000 te laag. Deze bedragen worden nu verrekend.