Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Bedrijfsinvesteringen

Overzicht

x € 1000

Soort Krediet 

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  tot huidig jaar

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget
2016-2019

2. Bulk

Bedrijfsinvesteringen

5.374

5.374

0

907

0

4.467

Totaal

            5.374

           5.374

           -

              907

                 -

               4.467

Een groot gedeelte van dit budget komt uit 2015 en betreft de verbouwingen die plaatsvinden en al hebben plaatsgevonden. Dit betreft de verplaatsing van de stadswinkel, die de eerste helft van 2016 is opgeleverd, het nieuwe – inmiddels in gebruik genomen - restaurant op de begaande grond stadhuis met de aangepaste kantoorruimtes, de ombouw van het voormalige restaurant naar kantoorruimte. Hier heeft inmiddels de verkeersmanagementcentrale en Toezicht haar intrek genomen.
Verder is het budget bij de Zomernota verlaagd met € 0,9 mln. Dit betreft de ICT-investeringen die vanaf 2016 niet meer door Nijmegen gedaan worden maar door ICT Rijk van Nijmegen. De bijbehorende kapitaallasten worden nu ingezet om de vergoeding aan ICT RvN te betalen. Het overige budget betreft materialen voor het onderhoud aan de Openbare Ruimte, en investeringen in Wijkcentra, de handhelds voor Toezicht en het aanschaffen van busjes voor Openbare Ruimte rijdend op groen gas.