Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Zorg en Welzijn

x € 1000

Soort
Krediet 

Krediet 

Totaal
krediet

Krediet  tot huidig jaar

Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

Budget
2016-2019

1.Specifiek

Skaeve Huse

950

400

0

0

0

950

NUNN Renovatie

100

100

0

0

0

100

Jongerencentrum Nijm.Noord

400

400

298

80

0

22

Totaal

1.450

900

298

 80

-

1.072

Skaeve Huse
In het Stedelijk Kompas heeft de Raad op 19 november 2008 besloten om in Nijmegen 15 zogenaamde Skaeve Huse te realiseren. Dit zijn woningen voor mensen die al lang dakloos zijn en niet inpasbaar zijn in een gewone woning of de voorzieningen voor opvang en wonen die we in Nijmegen hebben.

De woningcorporatie WoonGenoot, de zorginstellingen RIBW en Iriszorg leveren een bijdrage aan de realisatie van deze Zorgwoningen.

De locatie aan de Stadbroekseweg is na een locatieonderzoek als meest geschikt uit de bus gekomen voor Zuid. Aan de Stadbroekseweg zouden de eerste 8 zorgwoningen en een beheerderswoning worden gerealiseerd. De Raad van State heeft bij de beoordeling van het bestemmingsplan de onderbouwing als onvoldoende beoordeeld en de plannen tegengehouden. Het college beraadt zich op verdere stappen.

Voor de andere 7 units wordt naar een locatie in Nijmegen Noord gezocht. De raad heeft op 29 maart 2016 een krediet vrijgegeven van € 100.000 dat wordt ingezet voor planvoorbereiding in Noord. Eind 2016 zal er een locatie worden aangewezen en de nodige procedures worden gestart.

NUNN Renovatie
Deze investering betreft een verbouwing aan een door de gemeente gehuurd pand voor de Nunn. Conform de huurovereenkomst dienen wij als huurder mee te betalen aan de renovatie. Tot op heden zijn de verbouwingswerkzaamheden niet gestart en is het beschikbare krediet niet ingezet. De kans is klein dat dit in 2016 nog gebeurt.

Jongerencentrum Nijmegen Noord
Het project nieuwbouw Jongerencentrum De Ster is bijna afgerond. Het centrum is in gebruik genomen. We zijn nog bezig met de financiële afwikkeling en zullen het project in de loop van 2016 afsluiten.