Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Wijkontwikkeling

x € 1000

Soort
Krediet 

Krediet 

Totaal
krediet

Krediet  tot huidig jaar

Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

Budget
2016-2019

1.Specifiek

Vervanging Speelvoorzieningen

645

0

0

0

0

645

Totaal

645

 -

-

-

645

Vervanging Speelvoorzieningen
Betreft een investeringskrediet voor 2017 en volgende jaren. Komt dit jaar dus nog niet tot besteding.