Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Grondbeleid

x € 1000

Soort
Krediet 

Krediet 

Totaal
krediet

Krediet  tot huidig jaar

Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

Budget
2016-2019

1.Specifiek

Vasim

2.700

2.700

0

0

0

2.700

Aanpak Waalkade

2.400

1.050

0

0

0

2.400

Totaal

5.100

3.750

-

-

-

5.100

Vasim
Het terrein rond het Vasim gebouw en onder De Oversteek (20 september plein) zal worden (her)ingericht. Het terrein rond de Vasim maakt onderdeel uit van de westelijke entree van onze stad. De ontwikkeling van het “NYMA-kwartier” is in 2014 gestart en zal met de toevoeging van het zogenaamde CP Kelco terrein verder ter hand worden genomen. Realisatie is voorzien eind 2018.

Aanpak Waalkade
De raad heeft begin dit jaar de keuze voor het meest groene scenario overgenomen en de opdracht verstrekt deze nader uit te werken. De feitelijke realisatie van het groene scenario zal naar verwachting op zijn vroegst in 2017 starten.