Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Economie en Werk

x € 1000

Soort
Krediet 

Krediet 

Totaal
krediet

Krediet  tot huidig jaar

Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

Budget
2016-2019

1.Specifiek

Oost Waalkade

1.200

1.200

0

0

1.176

2.376

Totaal

1.200

1.200

-

-

1.176

2.376

Oostelijke Waalkade
De begrote investeringsbijdrage van € 1,2 mln. in planexploitatie Oostelijke Waalkade (G212) zal pas na afronding van alle werkzaamheden worden verwerkt. Dit zal naar verwachting in 2017 zijn; het investeringsbudget dient daarvoor beschikbaar te blijven.