Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Duurzaamheid

x € 1000

Soort
Krediet 

Krediet 

Totaal krediet

Krediet  tot huidig jaar

Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

Budget
2016-2019

1.Specifiek

Valkhofpark/Hunnerpark

1.725

1.725

0

0

0

1.725

De Bastei

2.100

2.100

0

0

1.000

3.100

Nijmegen-West Groene Buffer

1.000

1.000

0

0

1.000

Vergroening Stedelijk Gebied

0

0

-858

282

0

576

2.Bulk

Woonomgevingsverbeteringen

375

375

0

269

0

106

Totaal

5.200

5.200

-858

551

1.000

6.507

Valkhofpark/Hunnerpark
Het krediet is bedoeld voor renovatie van het Valkhofpark. Het krediet wordt aangewend in de planexplotiatie Valkhofpark-Donjon en verantwoord in het VGP. De voortgang is afhankelijk van besluitvorming en eventuele bouw van de Donjon. Het budget wordt besteed aan het opknappen van het Valkhofpark. Status investering: ontwerpfase.

De Bastei
Vanuit de grondexploitatie is het krediet voor De Bastei opgehoogd met € 2,6 mln. aan lasten en € 1 mln. aan baten. De bouw van De Bastei vindt plaats in 2016 en 2017.

Nijmegen-West Groene Buffer
De raad heeft, bij motie van 5 september 2012, besloten om € 1 mln. te reserveren vanuit de exploitatie van De Oversteek in een 'Groenfonds' om maatregelen te nemen betreffende de luchtkwaliteit en geluid na oplevering van de Energieweg en De Oversteek. Geluid en lucht worden meerjarig gemonitord. Is er geen overlast, dan wordt het bedrag bestemd voor meer groen in Nijmegen-West. Uiterlijk 2018 wordt een bestedingsplan opgesteld.

Vergroening Stedelijk Gebied
Het krediet komt voort uit de verkoop Heumensoord: door de Raad is destijds besloten deze opbrengst te besteden aan vergroening van stedelijke wijken. Per 2016 resteert nog circa. € 850.000, te besteden in 2016 en eventuele volgende jaren. We verwachten in € 600.000 te besteden aan park Spechtstraat. Het restant besteden we aan overige groene projecten in 2016 en 2017.

Woonomgevingverbeteringen
Betreft jaarlijks bulkkrediet van €375.000.

Beoogde projecten in 2016

Stand van zaken 1 oktober 2016

Verbetering woonomgeving Rozenbuurt (€250.000)

Wordt dit jaar gerealiseerd en uitgevoerd.

Opknappen Marconiplein (€25.000)

Uitvoering dit najaar, project van Openbare Ruimte.

Opknappen bossen (€75.000)

Wordt voorbereid met uitvoering in najaar. 

Nachtegaalplein (€25.000)

Bijdrage aan planexploitatie. Werk is uitgevoerd.