Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Begrotingswijzigingen

Bij deze nota Slotwijzigingen stellen we aan de Raad voor twee begrotingswijzigingen vast te stellen.

Ten eerste zijn dat de meldingen en aanpassingen vanwege investeringskredieten (BW-01553). De meldingen zijn opgenomen in de tabellen in de toelichting per programma (zie: ‘Programma’s’). De begrotingsaanpassingen vanwege investeringskredieten zijn nader toegelicht in de bijlage 'investeringen' en zijn budgetneutraal.

Daarnaast stellen we zoals te doen gebruikelijk voor een aantal technische wijzigingen (BW-01534) vast te stellen. Bij deze wijzigingen gaat het enkel om aanpassingen ter uitvoering van eerder genomen besluiten, dan wel om noodzakelijke correcties in de begrotingsramingen zonder dat er een beleidsinhoudelijke keuze aan de orde is en - uiteraard - zonder budgettair effect. Een volledig overzicht van de technische wijzigingen treft u hierna aan.

Omschrijving (beknopt)

Programma

Lasten/Baten

2016

2017

2018

2019

2020

Index WMO 2016

Bestuur en Middelen

Lasten

1.100

Zorg en Welzijn

Lasten

-1.100

TW Index WMO 2016

Corr VPB druk (nr 61341)

Bestuur en Middelen

Lasten

55

55

55

55

55

Baten

-55

-55

-55

-55

-55

TW Corr VPB druk (nr 61341)

CLINSH schone scheepvaart

Duurzaamheid

Lasten

30

90

100

30

Baten

-30

-90

-100

-30

TW CLINSH schone scheepvaart

Walstroom Walhaven

Duurzaamheid

Lasten

75

Baten

-75

TW Walstroom Walhaven

Duurzaam bedrijventerrein TPN-West

Duurzaamheid

Lasten

28

Baten

-28

TW Duurzaam bedrijventerrein TPN-West

Stimulering LNG scheepvaart

Duurzaamheid

Lasten

138

Baten

-138

TW Stimulering LNG scheepvaart

SSV- en ISV-G geluidsisolatie

Duurzaamheid

Lasten

-27

518

69

16

Baten

27

-518

-69

-16

TW SSV- en ISV-G geluidsisolatie

Subsidies Openbaar Vervoer

Mobiliteit

Lasten

275

481

Baten

-275

-481

TW Subsidies Openbaar Vervoer

Subsidies Parkeren

Mobiliteit

Lasten

38

Baten

-38

TW Subsidies Parkeren

Corr.var.doorbel.GRP

Openbare ruimte

Lasten

715

715

715

Baten

-715

-715

-715

TW Corr.var.doorbel.GRP

Herverdeling budg.upor

Grondexploitatie

Lasten

Baten

Openbare ruimte

Lasten

Baten

TW Herverdeling budg.upor

Raming afvalstoffenheffing

Openbare ruimte

Lasten

-107

-107

-107

-107

Baten

107

107

107

107

TW Raming afvalstoffenheffing

Herverdeling budget vergroening energie

Openbare ruimte

Lasten

-19

-35

-35

Sport en Accommodaties

Lasten

19

35

35

TW Herverdeling budget vergroening energie

Opschoning Externe Betrekkingen

Bestuur en Middelen

Lasten

TW Opschoning Externe Betrekkingen

Overheveling budgetten digitalisering

Stedelijke ontwikkeling

Lasten

TW Overheveling budgetten digitalisering

Economische Innovatie agenda

Economie en Werk

Lasten

328

Baten

-328

TW Economische Innovatie agenda

4-daagse Camping

Sport en Accommodaties

Lasten

-25

-25

-25

-25

Baten

25

25

25

25

TW 4-daagse Camping

Contract Weatherforecast van FZ naar Vastgoed

Sport en Accommodaties

Lasten

TW Contract Weatherforecast van FZ naar Vastgoed

Taakstelling Maatschappelijke Vastgoed

Sport en Accommodaties

Lasten

Baten

TW Taakstelling Maatschappelijke Vastgoed

Talent Centraal

Sport en Accommodaties

Lasten

-225

-150

Baten

225

150

TW Talent Centraal

Aanp OMBD RUPS

Zorg en Welzijn

Lasten

40

Baten

-40

TW Aanp OMBD RUPS

Regionale bijdrage MEE

Zorg en Welzijn

Lasten

Baten

TW Regionale bijdrage MEE

Regio bijdr projectbegroting

Zorg en Welzijn

Lasten

Baten

TW Regio bijdr projectbegroting

Regio bijdr Nijmegen projectbegroting

Zorg en Welzijn

Lasten

TW Regio bijdr Nijmegen projectbegroting

Aanp comp BTW GGD

Zorg en Welzijn

Lasten

Baten

TW Aanp comp BTW GGD

Aanp over comp BTW GGD

Zorg en Welzijn

Lasten

Baten

TW Aanp over comp BTW GGD

Ontvlechting afd werk

Bestuur en Middelen

Lasten

-51

Economie en Werk

Lasten

114

Baten

-63

TW Ontvlechting afd werk