Nota Slotwijziging 2016
PCPortal

Voorstel

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

14 december 2016 / 113/2016

Fatale termijn: besluitvorming vóór:

31 december 2016
 

Onderwerp

Slotwijzigingen 2016

Programma / Programmanummer

Bestuur & Middelen / 1042

Portefeuillehouder

H. Tiemens

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.

Samenvatting

Voor u ligt de nota Slotwijzigingen 2016. Met deze bestuursrapportage informeren wij u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2016 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de begroting zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers.
 

Voorstel om te besluiten

  1. De nota Slotwijzigingen 2016 vast te stellen;
  2. Vaststellen van de in het voorstel vermelde budgetoverhevelingen;
  3. Begrotingswijziging  BW-01533 (meldingen Slotwijzigingen 2016) en BW-01534 (Technische Wijzigingen) vast te stellen.